back to homepage

Tag "Damen"

Siêu du thuyền SeaXplorer 65 của Damen, Hà Lan

SeaXplorer 65 là chiếc du thuyền đầu tiên trong ba mẫu du thuyền thám hiểm Bắc cực, được sản xuất bởi công ty đóng tàu Damen, Hà Lan. Hai chiếc

Xem thêm