back to homepage

Tag "Hapag"

Tàu du lịch sáu sao Europa 2

Tàu du lịch sáu sao Europa 2 của hãng tàu biển Hapag – Lloyg, Đức từng được bình chọn là tàu du lịch tốt nhất thế giới vào năm 2012.

Xem thêm