back to homepage

Tag "HoloLens"

[Tiêu điểm tại Hannover Messe 2017] Hệ thống ảo hóa vCAX của công ty it-RSC kết hợp cùng kính thực tế ảo HoloLens (Microsoft)

Hannover Messe 2017 – hội chợ hàng đầu thế giới về công nghệ và máy móc công nghiệp, là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Deutsche Messe AG

Xem thêm