back to homepage

Tag "Ivalua Buyer"

[Tiêu điểm tại CeBIT 2017] Tối đa quy trình mua sắm nhờ giải pháp Ivalua Buyer

Hội chợ CeBIT 2017 – sự kiện thường niên lớn nhất và quan trọng nhất thế giới trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ mở cửa tại

Xem thêm