back to homepage

Tag "Lyft"

Viện công nghệ Massachusetts cho biết 3,000 xe “đi chung” sẽ thay thế toàn bộ taxi ở thành phố New York

Hơn 13.000 chiếc taxi đang lưu thông tại thành phố New York, Hoa Kỳ gây ra lượng lớn khí thải ra ngoài môi trường có thể sẽ được thay thế

Xem thêm