[Video] Kiểm tra pin xe điện bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI

Tháng Tư 08 08:34 2024

ANH – Ông Richard Ahlfeld, Giám đốc điều hành công ty Monolith AI, thảo luận về tầm quan trọng ngày càng tăng của việc kiểm tra pin đối với ô tô điện, cũng như ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và máy học (machine learning)*. Ông chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về việc tối ưu hóa kế hoạch kiểm tra, các khía cạnh kỹ thuật của việc kiểm tra pin bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và những thách thức khi triển khai công cụ trên đám mây để kiểm tra pin.
*Máy học hay học máy (machine learning): là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các kĩ thuật cho phép các hệ thống “học” tự động từ dữ liệu, để giải quyết những vấn đề cụ thể.

Ông Richard Ahlfeld, Giám đốc điều hành công ty Monolith AI

Tầm quan trọng ngày càng tăng của pin trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI công nghiệp
Công ty Monolith AI đã nhận thấy sự quan tâm và nhu cầu kiểm tra pin tăng lên đáng kể. Khi pin trở thành chủ đề nóng trong những năm gần đây, công ty Monolith AI đã tập trung hơn vào việc hỗ trợ khách hàng kỹ thuật xây dựng các mô hình máy học dựa trên dữ liệu về pin. Công ty đã phát triển một công cụ độc đáo giúp các công ty kỹ thuật kiểm tra và hiểu rõ tình trạng hoạt động của pin. Họ giải quyết thách thức trong việc lựa chọn hóa chất phù hợp với pin, cũng như khó khăn trong việc lập mô hình và dự đoán hoạt động của pin. Với lượng dữ liệu kiểm tra pin được tạo ra ngày càng tăng, nền tảng của công ty Monolith AI sử dụng thuật toán học máy để tối ưu hóa kế hoạch kiểm tra, đề xuất những bài kiểm tra nào cần ưu tiên và phân tích lượng lớn dữ liệu kiểm tra pin.


Giải quyết những thách thức của việc kiểm tra và lập mô hình hoạt động của pin
Thử nghiệm pin đặt ra một số thách thức đối với các công ty kỹ thuật, đặc biệt là những công ty đang chuyển đổi sang hệ thống động cơ chạy bằng pin. Hiểu tính chất của pin là rất quan trọng nhưng nó có thể phức tạp và khó dự đoán. Kiểm tra pin bao gồm chu kỳ sạc pin trong các điều kiện khác nhau, bao gồm cả nhiệt độ khác nhau, để xác định khi nào pin bị hỏng và trong trường hợp nào. Thử nghiệm mở rộng này tạo ra một lượng lớn dữ liệu, khiến việc rút ra những thông tin có ý nghĩa và lập mô hình chính xác hoạt động của pin trở nên khó khăn. Công cụ của công ty Monolith AI tận dụng công nghệ học máy để giúp các kỹ sư giải quyết những thách thức này bằng cách tối ưu hóa kế hoạch kiểm tra, xác định thành phần hóa học tốt nhất của pin cũng như phân tích và lập mô hình hoạt động của pin.

Công cụ của công ty Monolith AI giúp kiểm tra và tối ưu hóa pin
Công ty Monolith AI cung cấp một công cụ được thiết kế đặc biệt nhằm hỗ trợ các kỹ sư trong ngành pin. Công cụ sử dụng các thuật toán học máy đã được đào tạo trước và điều chỉnh bằng dữ liệu kiểm tra pin mở rộng. Các thuật toán này tích cực làm việc với các kỹ sư kiểm tra, phân tích và đề xuất các bài kiểm tra có giá trị và nhiều thông tin nhất để tiến hành. Bằng cách tối ưu hóa kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm, các kỹ sư có thể tiết kiệm thời gian và nguồn lực bằng cách loại bỏ các bài kiểm tra và thử nghiệm không cần thiết trong khi tập trung vào những mục tiêu quan trọng. Nền tảng dựa trên đám mây của công ty Monolith AI cho phép lưu trữ và phân tích các bộ dữ liệu kiểm tra pin lớn, cung cấp cho các kỹ sư những thông tin có giá trị nhằm cải thiện độ an toàn, hiệu suất và độ bền của pin. Mặc dù công ty Monolith AI ban đầu tập trung vào pin nhưng cách tiếp cận của họ có thể áp dụng cho các ngành và sản phẩm khác, nêu bật tầm nhìn của họ trong việc hỗ trợ các kỹ sư nghiên cứu và phát triển trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Để xem các tin bài khác về “Trí tuệ nhân tạo”, vui lòng nhấn vào đây.

 

Nguồn: Hannover Messe

Bình luận hay chia sẻ thông tin