back to homepage

Tag "Bộ truyền sóng xích"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền sóng xích 2

Khâu dẫn là cần tạo sóng hình ô van màu cam luôn tiếp xúc với tất cả con lăn của một vòng xích kín. Một mắt xích có chốt dài tạo khớp

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền sóng xích 1

Khâu dẫn là cần tạo sóng hình ô van vàng luôn tiếp xúc với tất cả con lăn của một vòng xích kín. Một mắt xích có chốt dài tạo khớp quay

Xem thêm