Hợp tác thông minh: Định hình các nhà máy của tương lai

Tháng Sáu 16 08:00 2023

Tại thời điểm này, có nhiều nhà sản xuất đã bắt đầu hành trình chuyển đổi sang nhà máy thông minh. Họ đầu tư vào các công nghệ tiên tiến quan trọng như: điện toán đám mây (1), điện toán biên (2) và 5G (3). Đó là những điều kiện cần thiết cho khả năng kết nối, là nền tảng của bất kỳ nhà máy thông minh nào.
(1) Điện toán đám mây (cloud computing): Mô hình cung cấp các tài nguyên máy tính cho người dùng thông qua internet.
(2) Điện toán biên (edge computing): Một mô hình điện toán phân tán, giúp tính toán và lưu trữ dữ liệu gần hơn với các nguồn dữ liệu.
(3) 5G: Thế hệ tiếp theo của công nghệ truyền thông di động sau thế hệ 4G, hoạt động ở các băng tần 28, 38, và 60 GHz. Theo các nhà phát minh, mạng 5G sẽ có tốc độ nhanh hơn khoảng 10 lần so với mạng 4G, giúp mở ra nhiều khả năng mới và hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, giai đoạn thực hiện bước tiếp theo trong việc áp dụng những công nghệ tiên tiến làm cho một nhà máy trở nên “thông minh” sẽ rất khó khăn. Và có thể kéo các nhà sản xuất ra khỏi vùng an toàn. Đó là nơi mà sự cộng tác có thể giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi thành nhà máy thông minh, từ cả trong và ngoài chuỗi giá trị của họ.

Mở rộng chân trời
Công nghệ tiên tiến được áp dụng theo những cách mới và sáng tạo, sẽ giúp tận dụng tối đa quá trình chuyển đổi nhà máy thông minh. Tuy nhiên, tại các nhà máy sản xuất việc sử dụng các công nghệ tiên tiến đang diễn ra một cách chậm chạp. Theo một cuộc khảo sát của công ty Deloitte Global với hơn 850 Giám đốc điều hành sản xuất trên khắp thế giới, tỷ lệ đầu tư vào các công nghệ tiên tiến để vận hành sản xuất là rất thấp. Các ứng dụng công nghệ tiên tiến điển hình được các nhà sản xuất đầu tư là: cảm biến đánh giá chất lượng sản phẩm và phát hiện lỗi trong quy trình sản xuất, quản lý năng lượng và tiêu thụ năng lượng của nhà máy, và các giải pháp nâng cao hiệu quả lao động. Trung bình có 81% các nhà sản xuất đã đầu tư vào các công nghệ, nhưng chỉ có 25% nguồn lực quản lý để vận hành công nghệ này.

Đó là lý do tại sao ngày càng nhiều nhà sản xuất tìm kiếm nguồn cộng tác từ bên ngoài. Bài viết phân tích thị trường của công ty Deloitte Global – “Triển vọng ngành sản xuất năm 2023”, dựa trên một cuộc khảo sát với hơn 100 Giám đốc điều hành sản xuất tại Mỹ và các nhà lãnh đạo cấp cao khác. Theo bài viết, kết quả cho thấy có 61% ý kiến cho rằng: hợp tác với các công ty công nghệ chuyên biệt là chiến lược tăng trưởng chính trong những năm tới.Những phương thức hợp tác này có thể mở rộng năng lực đổi mới của một công ty. Ví dụ: một nhà sản xuất thiết bị điện tử hợp tác với một trường đại học nghiên cứu và một công ty viễn thông, để phát triển môi trường sản xuất 5G tư nhân, các cuộc thử nghiệm được hỗ trợ đầy đủ để phù hợp với nhu cầu tại các cơ sở công nghiệp. Cộng tác cũng có thể mang lại khả năng tiếp cận khách hàng mới, cũng như giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi nội bộ của công ty, bằng cách nâng cao năng lực của chính họ (so với việc thuê nguồn lực bên ngoài để thực hiện một số hoạt động).

Một cách khác mà các nhà sản xuất đang tận dụng các chuyển đổi thông minh, là thông qua cách tiếp cận hệ sinh thái. Hệ sinh thái là một mạng lưới hợp tác trong chuỗi giá trị hoạt động, để giải quyết những thách thức chung và đáp ứng các mục tiêu chung. Áp lực của đại dịch đã thúc đẩy cách tiếp cận này. Ví dụ: hệ sinh thái sản xuất thông minh kết hợp với nhau để đẩy nhanh quá trình sản xuất đồ bảo hộ và vaccine.

Từ sự hợp tác xuyên suốt trong chuỗi giá trị, nhiều nhà sản xuất đã nhận ra việc có thể tối đa hóa tiềm năng của sản xuất thông minh. Có rất nhiều lợi ích khi làm việc với các đối tác trong hệ sinh thái, bao gồm giảm chi phí (do hoạt động hiệu quả cao hơn), cũng tăng tốc độ tung sản phẩm mới ra thị trường.

Tạo kết nối
Không có một mô hình cố định nào cho một nhà sản xuất để tìm ra các đối tác của họ. Điều quan trọng đối với họ là xác định những điểm nào trong quy trình sản xuất đã không tận dụng tối đa công nghệ tiên tiến. Sau đó, họ nên xem xét cách cộng tác với các nguồn lực bên ngoài, để giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất. Vì để nâng cao ứng dụng công nghệ đến mức chúng thực sự “thông minh” và để vượt lên đối thủ, thì các nhà sản xuất sẽ cần phải khám phá các nguồn lực từ bên ngoài.

Để xem các tin bài khác về “Nhà máy thông minh”, hãy nhấn vào đây.

 

(Nguồn: Hannover Messe)

Bình luận hay chia sẻ thông tin