Năm bước để tạo ra một chuỗi giá trị linh hoạt trong sản xuất – kinh doanh

Tháng Một 26 12:02 2022

CHLB ĐỨC – Trong nhiều tháng qua, thuật ngữ “Chuỗi giá trị có khả năng phục hồi” đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Bà Susann Kärcher từ viện Fraunhofer IPA biết cách hoạt động của khả năng phục hồi tốt hơn.

Nam buoc de tao ra mot chuoi gia tri linh hoat trong san xuat – kinh doanh
Ảnh: @ Trường đại học Stuttggard IFF, Fraunhofer IPA

Bà và các đồng nghiệp của mình đã phát triển năm yếu tố của một hệ thống chuỗi giá trị có khả năng phục hồi. “Đại dịch giống như một chất gia tốc chữa cháy cho chủ đề này. Tại CHLB Đức, chỉ có một số công ty thực sự chuẩn bị sẵn sàng”. Nhóm làm việc của cơ quan bà có trụ sở tại Stuttgart, không chỉ tập trung vào mức tồn kho cao hơn mà còn kêu gọi thay đổi cách tổ chức và sản xuất. “Chúng tôi phải chuẩn bị cho các kịch bản khủng hoảng có thể xảy ra sắp tới. Không phải lúc nào chúng cũng phải kịch tính như một trận đại dịch”. Các nhà nghiên cứu của viện Fraunhofer muốn trở thành đối tác với các ngành công nghiệp trong hành trình này và xác định năm lĩnh vực công việc chính sau đây:

1. Cơ sở hạ tầng mạnh mẽ tập trung vào các yếu tố phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng của sản xuất, chẳng hạn như cung cấp năng lượng và CNTT, được tách biệt khỏi các cú sốc đối với sản phẩm cụ thể nhưng đặt ra những thách thức vốn có của hệ thống (ví dụ: khởi động lại sau khi ngừng sản xuất đột ngột).

2. Quá trình học tập có khả năng thích ứng. Điều này xảy ra thông qua quá trình chuyển đổi từ các hệ thống và quy trình dựa trên quy tắc sang định hướng mục tiêu. Ở đây, khả năng học hỏi liên quan đến các nguồn lực sẵn có hoặc các mục tiêu đã xác định. Ví dụ: hệ thống tự tối ưu hóa để rút ngắn thời gian tăng tốc sản xuất sau khi điều chỉnh hoặc tối ưu hóa các thông số.

3. Sản xuất thích ứng – khả năng của một hệ thống sản xuất thích ứng một cách nhanh chóng và chủ động với các điều kiện thay đổi. Khả năng thích ứng đạt được thông qua tính linh hoạt và cấu hình lại. Trong trường hợp có những gián đoạn nhỏ, sự thích ứng trong hành lang linh hoạt là đủ, trong khi cần phải cấu trúc lại tổ chức đối với những gián đoạn lớn.

4. Sự nhanh nhẹn là khả năng tổ chức nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, cấu trúc, quy trình, con người và công nghệ của họ để tạo ra các cơ hội kinh doanh (mới) tạo ra giá trị dựa trên các chu trình học tập và quyết định lặp đi lặp lại trong một môi trường năng động. Cấu trúc cho quy trình ra quyết định nhanh chóng và đội ngũ nhanh nhẹn với trách nhiệm rõ ràng là rất quan trọng trong các tình huống khủng hoảng.

5. Các mạng lưới sản xuất theo đuổi mục tiêu đạt được sự độc lập của riêng họ trong cả chuỗi cung và cầu thông qua các chiến lược khác nhau. Vì mục đích này, các yếu tố về khả năng phục hồi phải được xác định và theo dõi. Các chuỗi giá trị có khả năng phản ứng nhanh chóng và hiệu quả với các điều kiện thay đổi cũng như dự đoán chúng và thực hiện các biện pháp chủ động. Giám sát thời gian thực về trạng thái của nhà cung cấp và dòng hàng hóa có thể giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa chi phí và lưu lượng lưu thông hàng hóa.

Để xem các tin bài khác về Hệ sinh thái kỹ thuật số, hãy nhấn vào đây.

(Nguồn: Hannover Messe)

Bình luận hay chia sẻ thông tin