Sản xuất chồng lớp kết hợp Công nghiệp 4.0

Tháng Chín 15 08:00 2022

CHLB ĐỨC – Sản xuất chồng lớp và Công nghiệp 4.0 là hai lĩnh vực không ngừng thay đổi. Các kỹ sư của tập đoàn igus CHLB Đức hiện đã kết hợp thành công cả hai ngành trong một bước sản xuất duy nhất: Họ đang sử dụng công nghệ in đa chất liệu để chèn cảm biến vào các bộ phận được sản xuất chồng lớp.

Cho đến nay, việc sản xuất các bộ phận đặc biệt thông minh với số lượng nhỏ rất phức tạp và tốn kém, bởi vì các bước công việc tuần tự tập trung đặc biệt vào bộ phận tương ứng. Giờ đây, tập đoàn igus sản xuất các bộ phận chịu mài mòn thông minh chỉ trong một bước duy nhất. Họ áp dụng một lớp cảm biến cho các khu vực của bộ phần sẽ chịu áp lực. In nhiều chất liệu tạo ra một thành phần chống mài mòn với các cảm biến tích hợp. Quy trình này cho phép tiết kiệm chi phí bảo trì dự đoán, ngay cả đối với các bộ phận đặc biệt, vì bộ phận báo cáo nhu cầu thay thế trước khi hỏng hóc. Nó cũng có thể tự phát hiện khi bị quá tải và ngay lập tức dừng hoạt động để ngăn chặn thiệt hại thêm.

Để xem các tin bài khác về “Công nghệ thông tin – truyền thông”, hãy nhấn vào đây.

 

Nguồn: Hannover Messe

Bình luận hay chia sẻ thông tin