Công ty khởi nghiệp đằng sau AI sáng tạo ‘tiên tiến nhất’ trên thế giới huy động được 155 triệu USD

Tháng Chín 21 08:00 2023

ISRAEL – Một công ty khởi nghiệp của Israel phát triển các công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến để giải quyết các vấn đề phức tạp trong nhiều ngành khác nhau đã huy động được 155 triệu USD.

Công ty AI21 Labs trước đây đã phát hành Jurassic-2, một dịch vụ AI tổng quát có thể được sử dụng để xây dựng các ứng dụng dựa trên văn bản như trợ lý ảo, chatbot, đơn giản hóa văn bản, kiểm duyệt nội dung, viết sáng tạo, v.v. Họ nói rằng dịch vụ này là “công cụ tạo văn bản AI tiên tiến nhất thế giới”.

AI tổng quát đã được sử dụng bởi các công ty toàn cầu như eBay, Monday.com, Carrefour và Ubisoft.

AI21 Labs, được thành lập vào năm 2017 bởi người sáng lập và Giám đốc điều hành Mobileye, Giáo sư Amnon Shashua, sẽ sử dụng số tiền huy động được gần đây để đẩy nhanh sự phát triển của các dịch vụ AI dành cho doanh nghiệp.

Ông Shashua cho biết: “AI21 Labs là một trò chơi thuần túy về AI khi nó phát triển và sở hữu các mô hình nền tảng, làm nền tảng cho các nhà phát triển và doanh nghiệp, đồng thời phát triển các công cụ phái sinh, chẳng hạn như [đọc và viết trợ lý AI] Wordtune, trực tiếp cho người dùng cuối”.

“Vòng gọi vốn hiện tại thúc đẩy sự phát triển của công ty để đạt được mục tiêu phát triển AI cấp độ tiếp theo với khả năng suy luận trên nhiều lĩnh vực. Chúng tôi tin rằng tác động của các kế hoạch tăng trưởng của AI21 Labs sẽ sớm có quy mô toàn cầu.”

Số tiền này được huy động bởi các nhà đầu tư bao gồm Walden Catalyst, Pitango, NVIDIA và Samsung Next. Tổng vốn của công ty hiện ở mức 283 triệu USD với mức định giá 1,4 tỷ USD.

Ông Jensen Huang, người sáng lập và Giám đốc điều hành NVIDIA cho biết: “Generative AI đang thúc đẩy một kỷ nguyên điện toán mới trên mọi ngành công nghiệp.

“Công việc đổi mới của nhóm AI21 Labs sẽ giúp các doanh nghiệp tăng tốc năng suất và hiệu quả với các hệ thống dựa trên AI sáng tạo, chính xác, có thể tin tưởng và đáng tin cậy”.

Để xem các tin bài khác về “Trí tuệ nhân tạo”, hãy nhấn vào đây.

 

Nguồn: Nocamels

Bình luận hay chia sẻ thông tin