[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hành tinh 4 bánh răng E

15.03.17, 6:55 GMT+7

i = n1/nc = 1 – ((Z2.Z4)/(Z1.Z3))
n1: Vận tốc của bánh răng vàng, số răng Z1 = 44
nc: Vận tốc của tay quay xanh Z2 = 44 (bánh răng răng trong màu lục); Z3 = 40 (bánh răng răng trong màu cam); Z4 = 20 (bánh răng cố định màu hồng). Bánh răng lục và cam ghép cố định với nhau.
Z2 – Z1 = Z3 – Z4
i = 1/12
Tay quay xanh và bánh răng vàng quay cùng chiều trong trường hợp này.

4-gear planetary mechanism E

i = n1/nc = 1 – ((Z2.Z4)/(Z1.Z3))
n1: velocity of the yellow gear, its tooth number Z1 = 44
nc: velocity of the blue crank.
Z2 = 44 (green internal gear); Z3 = 40 (orange internal gear); Z4 = 20 (fixed pink gear). The green gear and the orange one are fixed Together.
Z2 – Z1 = Z3 – Z4
i = 1/12
The crank, the yellow gear rotate the same direction for this case.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc