[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tay quay con trượt và cơ cấu cu lít 1

01.08.17, 5:00 GMT+7

Khâu dẫn: tay quay xanh có góc quay α.
Khâu bị dẫn: thanh màu cam có góc quay β.
α, β = 0 khi tay quay xanh và thanh màu cam thẳng hàng với đường trượt cố định màu kem.
Khoảng cách các khớp quay trên thanh màu lục là 16 + 6
Khoảng cách các khớp quay (chiều dài thanh) trên thanh màu xanh là 20.
Trong phạm vi góc α từ 0 đến 20 độ, β gần như gấp đôi α với sai số max là 5%.
Cơ cấu này được dùng cho khớp trục đồng tốc Rzeppa để điều khiển vòng chứa bi.

Slider crank and coulisse mechanism 1

Input: blue crank that has turning angle α.
Output: orange bar that has turning angle β.
α, β = 0 when the blue crank and the orange bar are in line with the fixed runway.
Distance between revolution joints of the green bar is 16 + 6.
Distance between revolution joints (length) of the blue crank is 20.
In the α range from 0 to 20 deg., β is nearly double α with max error of 5%.
The mechism can be applied for controlling ball retainer in Rzeppa joints.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc