[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Quay đảo và quay đơn thuần 1

18.10.17, 12:00 GMT+7

Chuyển động của 2 đĩa trông có vẻ như nhau nhưng thật ra khác nhau hoàn toàn.
1. Đĩa nâu (đĩa nghiêng trên trục quay): một điểm R trên vành đĩa quay. Khoảng cách từ nó đến mặt nền không đổi. Quỹ tích là một đường tròn trong mặt phẳng ngang. Xem ứng dụng:

2. Đĩa xanh quay đảo. Một điểm W trên vành lên xuống nên khoảng cách từ nó đến nền biến đổi. Có thể xem điểm W dao động quanh trục ngang với chu kỳ Pw. Trục này quay quanh trục đứng với chu kỳ Pr. Quỹ tích của điểm W có hình răng cưa.
Video cho thấy trường hợp Pr = 6.Pw. Quỹ tích của điểm W có 5 răng cưa.
Nếu Pr = Pw, quay đảo trở thành quay đơn thuần (như trường hợp đĩa nâu).
Nếu Pr = 0, quỹ tích của điểm W là cung tròn trong mặt phẳng đứng.
Để tạo ra chuyển động quay đảo dùng tay quay có phần nghiêng. Xem ứng dụng quay đảo:

Wobbling and rotating motions 1

Motions of two disks look similar but in fact totally different.
1. Brown disk (swashplate) is rotating. A point R on its periphery rotates. Its distance to the ground is constant. Its locus is a circle in the horizontal plane.
The brown disk is fixed inclinedly on a rotating shaft. See its application:

2.Blue disk is wobbling. A point W on its periphery goes up down, so its distance to the ground is varried. It is possible to consider that point W oscillates around horizontal axis with period Pw. This axis rotates around vertical axis with a period Pr. Locus of point W is of saw-tooth shape.
The video shows case when Pr = 6.Pw. The locus of point W has 5 saw-teeth.
If Pr = Pw, the wobbling motion becomes rotating one (like case of the brown disk).
If Pr = 0, locus of point W is a circular arc in vertical plane.
For creating wobbling motion a crank of inclined portion is used. See applications of wobbling motion:

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng

Ý kiến bạn đọc