[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Hộp giảm tốc hành tinh 8

12.03.17, 11:50 GMT+7

Khâu dẫn: càng tím vận tốc Nv.
Khâu bị dẫn: bánh răng côn màu cam vận tốc No.
3 bánh răng côn có cùng số răng. Khối bánh răng vàng có bánh răng trụ Zy răng. Khối bánh răng lục có bánh răng trụ Zg răng. Khối bánh răng hồng có bánh răng trụ bên trái Zp1 răng và bên phải Zp2 răng
Zy + Zp1 = Zg + Zp2
No = Nv(1-A)/(1+A)
Ở đây A = (Zp1.Zg)/(Zy.Zp2)
Trường hợp này: Zy = Zp2 = 21; Zg = Zp1 = 20
No = Nv/20.51
Nếu Zy = Zp2 = 101; Zg = Zp1 = 100
No = Nv/100.5
3 bánh răng côn bảo đảm hai khối bánh răng vàng và lục quay ngược chiều nhau cùng vận tốc. Dùng 4 bánh răng trụ cũng làm được việc này. Xem tại: www.youtube.com/watch?v=MB7zUQCQRxI 

Planetary Reduction Gear 8

Input: violet carrier of velocity Nv.
Output: orange bevel gear of velocity No.
Three bevel gears have the same tooth number. Yellow gear block has yellow spur gear of Zy teeth. Green gear block has green spur gear of Zg teeth. Pink gear block has pink gears of Zp1 teeth (gear on the left) and Zp2 teeth.
Zy + Zp1 = Zg + Zp2
No = Nv(1-A)/(1+A)
Where A = (Zp1.Zg)/(Zy.Zp2)
For this case Zy = Zp2 = 21; Zg = Zp1 = 20
No = Nv/20.51
If Zy = Zp2 = 101; Zg = Zp1 = 100
No = Nv/100.5
The three bevel gears aim that the yellow and green gear blocks rotate in opposite directions with the same velocity. Four spur gear drive can do that function. See: www.youtube.com/watch?v=MB7zUQCQRxI

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc