[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động của bánh răng khuyết 10b

06.06.17, 11:50 GMT+7

Truyền động bánh răng khuyết.
Khâu dẫn: trục hồng
Khâu bị dẫn: bánh răng xám và xanh.
Bánh răng xám quay liên tục, nhanh hơn khâu dẫn hai lần. Bánh răng xanh quay gián đoạn, cùng chiều, cùng vận tốc với bánh răng xám. Khi bánh xám quay 2 vòng, bánh xanh quay 1 vòng và dừng trong thời gian 1 vòng quay của bánh xám. Đối với bánh răng hồng cố định với trục hồng:
Số răng còn lại Z1c = 18
Số răng ban đầu (đủ răng) Z1 = 40
Số răng bị bỏ đi: Z1f = Z1 – Z1c = 22
Bánh răng màu cam có 40 răng cố định với trục hồng.
Số răng của các bánh răng khác: 20
Bánh răng màu lục sáng cố định với trục bánh răng lục. Bánh răng vàng (để đảo chiều) ăn khớp với cả hai bánh răng lục sáng và xanh.

Transmission with teeth-uncompleted gears 10b

Input: pink shaft.
Output: grey and blue gears.
The grey gear rotates continuously two times faster than the input. The blue gear rotates interruptedly with the same direction and velocity of the grey gear. When the grey gear makes 2 rev., the blue gear makes 1 rev. and pause during 1 rev. of the grey gear.
For pink gear fixed to the pink shaft:
Its number of remained teeth Z1c = 18
Its number of teeth (teeth-completed) Z1 = 40
Its number of cut-off teeth Z1f = Z1 — Z1c = 22
Orange gear of 40 teeth is fixed to the pink shaft.
Tooth number of remained gears: 20
Light green gear is fixed to the green gear shaft. Yellow gear (for reverse purpose) is in mesh with both light green and blue gears.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc